ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΦΛΑΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 6947545139, aggelosflaskos@gmail.com
ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΜΑΡΙ, 2243048575, mtrikoilis@gmail.com