ΧΙΟΣ

ΠΡΩΙΟΥ ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 41, ΦΑΡΚΑΙΝΑ, 2271081328, proiosant@yahoo.gr
ΤΟΥΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΣΕΛΕΠΗ 16, ΧΙΟΣ, 2271040331
ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΕΦ. ΤΣΟΥΡΗ 2, ΧΙΟΣ, 2271027068, jim636@ymail.gr
ΚΙΟΣΚΕΡΙΑΝ Π. & ΣΙΑ ΕΕ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10, ΧΙΟΣ, 2271023592, lpkioskerian@yahoo.gr