ΣΚΥΡΟΣ

ΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΝΔΥΛΙ, 2222092530, ouranis_kostas@yahoo.gr