ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 339Α, ΒΟΛΟΣ, 2421050039, stefanos2039@yahoo.gr
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 80, ΒΟΛΟΣ, 2421026751, info@kravaritis.com